”Trafikverket bör prioritera spårvägarna”

Spårvägssystemet i Norges andrastad, Bergens Bybane. Foto: Rune Jenssen/Bergens Bybane

I en debattartikel i tidningen Dagen Nyheter, författad av ledande kommunpolitiker i organisationen Spårvagnsstäderna framhävs vikten av att satsa på spårvägen som transportslag. ”Spårvägsbyggen är långsiktiga och miljövänliga investeringar som skapar trygghet och stabilitet när städer utvecklas. Därför bör Trafikverket prioritera ­spår­vägarna i sin nationella plan för transportsystemet”, skriver organisationen.

Spårvagnsstäderna lyfter i debattartikeln bland annat fram norska Bergen som ett föregångsexempel. Den norska andrastaden som invigde sin nya spårväg 2010 har, enligt organisationen, utvecklat såväl stadens näringsliv som bostadsområden. ”De privata investeringarna i fastigheter nära stationerna är redan tio gånger större än kostnaderna man haft för att bygga själva spårvägen. Det är mycket populärt att bo och arbeta längs med den nya Bybanen. Spårvagnslinjen påverkar hela samhällets utveckling positivt” skriver Spårvagnsstäderna i Dagens Nyheter. 

Vidare understryker organisationen att flera svenska större städer nu vill utveckla spårvägssystem, förutom de befintliga spårvägsstäderna Stockholm, Göteborg och Norrköping finns det spårvägsplaner i Helsingborg, Lund, Malmö, Uppsala, Linköping och Västerås.