Tågtrafiken på Saltsjöbanan ersätts med buss

Saltsjöbanan löper mellan Slussen, Stockholm och Nacka. Foto: Lasse Burell

Arriva har beslutat att ställa in tågtrafiken på Saltsjöbanan från och med tisdag 10 september. Skälet är att ett onormalt hjulslitage har upptäckts på tågvagnarna. Orsaken till hjulslitaget utreds nu. Trafikstoppet gäller tills vidare. Bussar kommer att ersätta trafiken längs hela banan.

Vid en servicekontroll upptäckte Arrivas personal ett onormalt hjulslitage på ett av Saltsjöbanans tåg. Beslut togs att ta de aktuella tågvagnarna ur trafik. Av säkerhetsskäl sänktes samtidigt hastigheten kraftigt för övriga tåg. Från och med tisdag 10 september ersätts alltså tågtrafiken helt med buss.