Informationsträff om Nya Ostkustbanan

Foto: Sundsvalls kommun

Ett dubbelspår mellan Gävle och Härnösand är ett måste för Sundsvallsregionens utveckling, anser många företrädare för Södra Norrlandskusten. Sundsvalls kommun bjuder nu in till en informationsträff om Nya Ostkustbanan, den 10 september på anrika Hotell Knaust i Sundsvall.

Projektet Nya Ostkustbanan är ett till hälften EU-finansierat treårigt projekt där offentliga och privata aktörer i Västernorrlands och Gävleborgs län gemensamt kraftsamlar.

Program

  • Hur ser kommunledningen på behovet av nya Ostkustbanan?
  • Hur är läget i projektet just nu?
  • Hur stärker nya Ostkustbanan näringslivet?
  • Panelsamtal
  • Mingel och förtäring

 

Tid och plats

  • Tisdag 10 september, kl. 17.00 - 19.00
  • Hotell Knaust i Sundsvall

 

Kontakt:

Christin Borg, information och marknadsföring, Länsstyrelsen, christin.borg@lansstyrelsen.se, telefon 070-343 91 41.