Rekordmånga klimatintyg utdelade i Hallsberg

För elfte året delar Green Cargo ut ett intyg till företag som valt att få ett kvitto på sina transporters klimatpåverkan. Foto: Green Cargo/Peter Lydén

Hela 34 Green Cargo Klimatintyg delades ut på seminariet Hållbar logistik. Nytt för i år var att seminariet hölls i järnvägsknuten Hallsberg.

Green Cargo har sedan 2003 delat ut intyg till företag som vill ha ett kvitto på att de valt transportlösningar med låg miljöpåverkan. Vid seminariet delade Green Cargos VD Jan Kilström ut 34 Green Cargo Klimatintyg till företag som valt att få sina transporters klimatpåverkan granskad. Det är företag inom flera olika områden, så som livsmedelsbranschen, kemi- och energibranschen, fordonsindustrin, rederier, stålbranschen samt skogs- och pappersindustrin.

– Det här är företag som valt transportlösningar där godståget utgör en viktig del. Jag tycker att de kan vara stolta som tilldelas ett Green Cargo Klimatintyg. Det är ett kvitto på att de prioriterar klimatsmarta transporter, sa Green Cargos VD Jan Kilström.. Kriteriet för att få Green Cargo Klimatintyg är att företagets transporter med Green Cargo medför ett utsläpp med maximalt 10 gram koldioxid per nettotonkilometer. Det är högt ställda krav och innebär transporter där de långa sträckorna sker med eltåg men där även lastbilsforsling kan ingå för att komma ända fram med godset.

Dessa företag tog emot Green Cargo Klimatintyg 2013: Akzo Nobel Pulp and Performance Chemicals, AFAB, ACL, BillerudKorsnäs, Flogas, Försvarsmakten, Ineos & Svenskt Natron, InterBulk, Josef Lindberg i Sandarne, Kemira, Kosan Gas, Lantmännen Cerealia, Nordic Bulkers, Maersk Line & Seago Line, Neova, Nordic Sugar, OOCL Liner, OOCL Logistics, Outokumpu, Ovako, Posten Logistik, Rexam, Scandfibre Logistics, SSAB EMEA, St1 Energy, Stena Recycling, Sveaskog, Söderenergi, Södra Cell, Trafikverket Materialservice, Transab, Vattenfall Heat Generation Uppsala, Volvo Group Logistic Services och Yara.