”Kollektivtrafiken måste utökas i Oslo och Akerhus”

Oslo Centralstation. Foto: Christer Wiik

Kollektivtrafiken i Oslo och Akershus kommun har vuxit med mer än 40 procent under det senaste decenniet. För att kunna uppnå trafikplanerarnas tillväxtmål för passagerartrafiken i Norges huvudstadsregion och dessutom kunna realisera miljövänliga lösningar, bör kapaciteten utökas avsevärt inom kollektivtrafiken.

Vi har därför inlett en studie om de åtgärder som behövs för att generera mer infrastruktur för spårbundna transporter i Oslo, inklusive en ny tunnel och en ny tunnelbanesträcka, sade transportminister Marit Arnstad i samband med ett möte mellan Norska Transportministeriet, Oslos och Akershus Landsting.

Studien kommer att behandla behoven och redskapen för framtidens kollektivtrafik till och från och genom Oslo. Studien kommer att titta på hur de olika transportsätten tillsammans kan hjälpa till att hantera den förväntade tillväxten inom transportsektorn under de närmaste 25 åren. Förutom en eventuell ny järnvägstunnel och underjordisk metrosträcka, kommer utvecklingen av tågtrafiken i Oslo och i grannkommunen Akershus att undersökas .Undersökningen befattar sig också med åtgärder som bör vidtas för att utöka kapaciteten i befintlig infrastruktur.

– Därmed kommer vi ett viktigt steg närmare för att kunna bygga nya tunnlar för tåg och tunnelbanor i hela Oslo. Tunnlar är nödvändiga för att öka kapaciteten för trafiken i stort, och för att säkerställa miljövänliga transporter i huvudstadsregionen.  Fortsatt tillväxt innebär att vi måste uppgradera infrastrukturen, säger Ola Elvestuen, kommissionär för miljö och transport i Oslo.

Studien kommer att avslutas i början av 2015. Studien kommer att vara en viktig grund för prioriteringar i Norges nationella transportplan för åren 2018-2027.