Skanska bygger ut spårväg i Bergen

Foto: Nina-no

Skanska har skrivit kontrakt med Hordaland fylkeskommune och Bybanen utvikling om att utveckla och utföra två utbyggnader av spårvägen Bybanen i Bergen, Norge. Kontraktet är värt totalt cirka 600 miljoner kronor.

Den ena delen, C12 Sandslivegen-Kokstad, är 1700 meter lång med ett kontraktsvärde om cirka 475 miljoner kronor. Arbetet startar i augusti 2013 och avslutas i november 2015.

Den andra utbyggnaden, C14 Flesland, kommer att sammanlänka centrala Bergen med Flesland flygplats. Kontraktet är värt omkring 126 miljoner kronor. Arbetet startar i augusti 2013 och avslutas i december 2014.