Ny spårvägssträcka invigd i Norrköping

Foto: Camilla Neve, Norrköpings kommun

Nu har den sista etappen av Norrköpings spårvägsutbyggnad i söder invigts. Det är linje 2 som har förlängts cirka 1,5 kilometer, ifrån Trumpetaregatan i Hageby till Kvarnberget i Navestad.

I projektet har det byggts tre nya stationer: Atriumhuset, Ringdansens Centrum samt slutdestinationen Kvarnberget. I och med med detta får äntligen en av Östgötametropolens befolkningsmässigt största stadsdelar, Navestad, det populära kollektivtrafikslaget intill knuten.

Navestad innefattar bland annat flerbostadsområdet Ringdansen.