Rälsbyte i Sörmland

Strukton Rails spårbytetåg i arbete på sträckan mellan Nyköping och Jönåker. Foto: Strukton Rail

Järnvägssträckan mellan Jönåker och Nyköping ska få ny räls och nya slipers. Ett omfattande arbete som utförs med hjälp av ett 500 meter långt spårbyteståg som byter ut betongsliprarna och lägger ut räls i ett svep, samtidigt som det rör sig långsamt framåt.

Bakom kommer fler rälsfordon som bland annat renar stenmaterialet. Totalt är ekipaget en kilometer långt. Arbetet utförs av holländsk personal från entreprenören Strukton. Projektet inleddes  den 29 juni och kommer att pågå fram till den 21 juli. 

 

-  Rälsbytet kommer att göra den här sträckan mycket gott. Bland annat byter vi ut gamla befästningar mot nya med bättre grepp och styrka, berättar Fredrik Nilsson, platschef på Strukton Rail, bolaget som ansvarar för rälsbytet. 

Förnyelsearbetet utförs på beställning av Trafikverket och är ett samarbete mellan Strukton Rails holländska och svenska bolag. Uppdraget har ett totalt värde på 87,3 miljoner kronor.