Framtidens Resecentrum 2013

Stockholms Central. Foto: Jernhusen

Konferensen Framtidens Resecentrum 2013 lyfter den praktiska erfarenheten och expertisen. Vad fungerar i planeringsprocessen? Vad bör fokuseras på för att hålla ett resenärsfokus och hur ser ett lyckat gestaltningsprogram ut?

Framtidens Resecentrum är ett årligt forum där alla möts för att lära av aktörer och experter i framkant och jämföra erfarenheter med andra kommuner. I anslutning till konferensen hålls också det interaktiva seminariet Terminaltyper och trafikeringsvillkor – hitta rätt lösning för bytespunkten.

Konferensen äger rum i Stockholm den 24-25 september i Stockholm. Läs mer på:

http://www.teknologiskinstitut.se/framtidens-resecentrum-2013/k3856