Mot ett gemensamt betalsystem i Finland

Konduktör på ett finskt tåg. Foto: Leif Rosnell/VR

De finska kommunerna och landets Trafikverk har undertecknat stiftelseurkunden för aktiebolaget Kollektivtrafikens biljett- och betalningssystem AB. Bildandet av bolaget innebär att man tagit ett viktigt steg för att utveckla ett gemensamt biljett- och betalningssystem i vårt land och därigenom också för att uppnå målen som uppställts i regeringsprogrammet och den trafikpolitiska redogörelsen.

Kollektivtrafikens biljett- och betalningssystem Ab är kommunernas och statens gemensamma bolag för IT-tjänster och upphandling. Verksamheten omfattar över 20 av de centralaste stadsregionerna runt om i Finland.  Avsikten är att bolaget ska upphandla, utveckla och upprätthålla det gemensamma biljett- och betalningssystemet inom kollektivtrafiken för de behöriga myndigheternas del.  

Målet med betalningssystemet som nu utvecklas är att man ska kunna använda ett resekort riksomfattande i de olika transportmedlen inom kollektivtrafiken. Via bolaget kan man bäst genomföra ett riksomfattande, kompatibelt kollektivtrafiksystem först och främst genom att ta i bruk ett gemensamt resekort, men i fortsättningen också med hjälp av informationstjänster och brandbyggande.   En av de första uppgifterna för bolagsstyrelsen är att anställa den operativa ledningen som ska starta verksamheten. Rekryteringsprocessen för att välja verkställande direktör pågår som bäst.