Nej till spårtrafik på nya Skurubron

Ett av arkitektförslagen för nya Skurubron. Bild: Dissing+Weitling

Enligt tidningen Dagens Nyheter, så ska Nacka kommun, öster om Stockholm, besluta om genomförandeavtalet om den nya Skurubron den 17 juni. Enligt Dagens Nyheter, så ville socialdemokraterna i Nacka, utreda möjligheterna att förbereda bron för spårtrafik, innan beslutet fattas. Men det fick man inget gehör för i kommunstyrelsen, enligt Dagens Nyheter. 

En spårförbindelse över Skurusundet skulle bland annat möjliggöra en tunnelbaneförbindelse till Orminge i östra Nacka. Skurubron och Värmdöleden, väg 222, är den enda vägförbindelsen till östra Nacka och Värmdö. Trafiksystemet är därmed mycket sårbart, och konsekvenserna kan bli omfattande vid olyckor eller andra oförutsedda händelser. Enligt planer ska den nya Skurubron börja byggas 2014 och stå klar 2017.