Nytt signalsystem för gruvjärnvägar

I samband med LKAB:s nya huvudnivå KUJ1365, som nu har invigts, lanserades samtidigt ett signalsystem för underjordsgruvor. Det automatiserade tågledningssystemet från Bombardier, INTERFLO 150, har kapacitet för 35 miljoner ton per år eller 100 000 ton per dag.

 

Bombardier Rail Control Solutions har levererat systemet som underleverantör till Midroc Electro som installerar ett helautomatiserat system för processkontroll och tåglogistik i den nya huvudnivån 1 365 meter under jord. INTERFLO 150 har utvecklats specifikt för industri- och gruvjärnvägar och ökar produktionskapaciteten samtidigt som systemet får nära nog total trafiksäkerhet.

LKAB:s Kirunagruva är världens mest avancerade underjordsgruva och projektet blir en viktig referens för Bombardiers teknologi. Det högautomatiserade, förarlösa INTERFLO 150-systemet är helt integrerat i gruvans lastnings- och logistiksystem och medger automatiskt vägval och tågavgång. Tågen kan trafikera gruvan säkert med kortare avstånd mellan avgångarna. Detta ökar utnyttjandegraden och leder till bättre energieffektivitet och högre produktionskapacitet.

Bombardiers signalsystem för gruvjärnvägar, som har sitt ursprung i en teknik utvecklad inom svensk fordonsindustri på 1980-talet, har visat sin konkurrenskraft under mer än ett decennium.

Affärsledning och utvecklingsavdelning finns i Göteborg och projekt i drift förutom LKAB är koppargruvorna Esmeralda och El Teniente i Chile. Systemet har även valts för Grasberg-gruvan i Indonesien, som är världens största guldfyndighet.

Bombardier Rail Control Solutions har 3 000 anställda och sin globala affärsledning i Stockholm. Forskning och utveckling sker i huvudsak i Sverige, i nära samverkan med kunder över hela världen.