Oslos spårvägssystem rustas

Spårväg i centrala Oslo. Foto: Christer Wiik

Det var redan 1999 som företaget Infracontrol levererade den första lösningen för styrning och övervakning av spårväxlar i Oslo. Lösningen har därefter använts för att modernisera ett stort antal växelstyrningar i staden. I samband med att man nu uppgraderar hårdvaran vill man förbättra övervakningen genom att koppla upp anläggningarna och hantera larm och loggad data i molntjänsten Infracontrol Online. Först ut är ett pilotprojekt på Stortorvet där man ska verifiera att lösningen är stabil och säker.

Björn Johansson, som är projektledare på Infracontrol, säger att det finns stora fördelar med att koppla upp den här typen av anläggningar:

- Det kommer att höja säkerheten och tillförlitligheten i anläggningarna eftersom man både får en kontinuerlig övervakning av alla driftlarm och en automatisk överföring av loggad data från anläggningarna. Dessutom blir det enklare för dem som arbetar med drift och underhåll av anläggningarna genom att användarfunktionerna görs tillgängliga på ett bättre och mer användarvänligt sätt via Infracontrol Online.

Kollektivtransportproduksjon, KTP, äger, förvaltar, bygger och ansvarar för drift- och underhåll av en omfattande infrastruktur för spårbunden trafik i Oslo och Akershus. Infracontrol har arbetat med lösningar för denna verksamhet sedan 1999. Det har omfattat allt från styrning och övervakning av växlar och signaler i spårvägsnätet till driftövervakning av tekniska installationer i alla tunnelbanestationer. Lösningen för växelstyrningarna är baserad på industriella PLC-system och finns numera i ungefär 36 av totalt ca 100 växlar i Oslos spårvägsnät. Nu är det dags att uppgradera hårdvaran i anläggningarna och i samband med det vill man förbättra och förenkla övervakningen genom att koppla upp dem. 

- En av de viktigaste funktionerna i PLC-systemen är Infracontrols loggningsfunktion. Den gör att man får full kontroll över alla händelseförlopp i anläggningarna, säger Björn Johansson. Genom att ansluta anläggningarna till det centrala systemet kan man lättare komma åt loggfiler och därmed snabbare analysera driftstörningar. En annan viktig funktion man får tillgång till när anläggningarna kopplas upp är övervakning och distribution av driftlarm. PLC-systemen bevakar kontinuerligt växelanläggningarnas olika funktioner och eventuella larm förs över till det centrala systemet, där man med en anslutning till Infracontrol Online kommer att kunna distribuera larmen till driftpersonalen samt bevaka och dokumentera åtgärderna.

Men innan man kopplar upp anläggningarna vill man förstås verifiera att lösningen är stabil och säker. Därför genomförs nu ett pilotprojekt på Stortorvet, som ligger mitt i Oslo, i samband med en större ombyggnad.

- Vi har tagit fram en tillförlitlig, säker och beprövad lösning för anslutning av växelanläggningarna, säger Björn Johanson som är projektledare på Infracontrol. Men vi är alltid noga med att testa och verifiera funktionen när det gäller den här typen av viktiga anläggningar i samhällets infrastruktur. Pilotprojektet kommer att genomföras under maj månad och fortsättningen kommer troligen i höst.

Genom att använda Infracontrol Online som verktyg för att ta emot driftlarm och presentera loggad data får man helt nya möjligheter att komma åt informationen när man behöver den.

- Infracontrol Online har flexibla och enkla användarfunktioner som går att komma åt var som helst och när som helst, när man behöver dem, säger Björn Johansson. En annan möjlighet är att drift- och underhållspersonalen kontinuerligt kan lämna åtgärdsrapporter direkt på plats, via Infracontrol Onlines app. Det gör att man får bättre överblick och kontroll och därmed kan ge bättre information.  

Infracontrol är ett specialistföretag som erbjuder användarvänliga IT-lösningar inom områdena trafik & logistik, driftövervakning, säkerhet samt informationshantering.