Långsam stombuss kan bli spårväg

Spårväg City i centrala Stockholm. Foto: Alevi

Stombusslinje nummer fyra i Stockholm är den busslinje i Sverige som har flest resenärer, med över 60 000 påstigande dagligen. Men den går alldeles för långsamt. Trafiknämnden i Stockholms läns landsting har därför beslutat att återigen undersöka om och hur fyrans stombusslinje kan göras om till en spårvagnslinje. Det skriver tidningen Dagens Nyheter idag.

 Enligt Dagens Nyheter så finns det i landstingets budget för 2014 avsatta medel för en utredning om att konvertera om den aktuella stombusslinjen till spårväg. Det har tidigare genomförts ett antal utredningar om fyrans stombusslinje,men ännu har inte de bästa sträckningarna undersökts ordentligt.

Ett särskilt svårt parti är Västerbron, som är gammal och sliten och som skulle behöva rustas upp innan spår läggs.  

– Det bästa alternativet är att börja med en etapp från Gärdet ungefär vid Radiohuset där vi kan koppla ihop spåren med den förlängda Spårväg City ned till Odenplan och den nya pendeltågsstationen, säger Karl Henriksson, trafikpolitiker från Kristdemokraterna till Dagens Nyheter.