Beslut om Tvärbanans Kistagren

Tvärbanan i Stockholm. Foto: Christer Wiik

Nu är det det officiellt – byggstart för Tvärbanan till Kista Science City sker 2016. Det innebär att trafiken på Tvärbanan kan vara igång 2019. Dessa nyheter presenterades under ett möte i Kista Science City i nordvästra Stockholm.

Anders Lindström, förvaltningschef på trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting, bekräftade beslutet om byggstarten för åhörarna på ett tidigt frukostmöte i Victoria Tower. Den tidigare risken om ytterligare försening av Tvärbanan till Kista är borta och bygget kommer igång inom tre år.

- Ett oerhört välkommet besked för alla i Kista. Det blir ännu lättare att pendla kollektivt till hemmet, arbetet och skolan. Att Kista kopplas samman med Bromma Stockholm Airport är också viktigt för utvecklingen här, säger Thomas Andersson, vd Stiftelsen Electrum och Kista Science City AB.

På frukostmötet talade också Katarina Kämpe, kommundirektör Sollentuna kommun, Torborg Chetkovitz, vd Swedavia, Maria Rankka, vd Stockholm Handelskammare och Irene Svenonius, stadsdirektör Stockholms stad.