Västmetron ändrar busslinjenätet

Västmetrons kommande station Matinkylä. Bild: Länsimetro

Helsingfors Trafikbeställare, HRT, startar planeringen av anslutningslinjenätet till Västmetron på sommaren. Innan det verkliga planeringsarbetet startar, samlar in HRT basuppgifter. HRT utreder invånarnas resvanor på nätet med en enkät. 

Med enkäten  samlas in uppgifter om resor som har avgångsplats eller destination i södra Esbo eller på Drumsö. Förutom att kartlägga invånarnas resvanor är syftet att få nya idéer för utarbetandet av planen över linjenätet.  Enkäten kan besvaras fram till den 16 juni. HRT har också grundat en blogg för planen över anslutningslinjenätet till Västmetron där invånarna kan följa hur planeringsarbetet framskrider, kommentera förslag samt föra fram egna synpunkter på det kommande linjenätet.  Västmetron börjar köra till Mattby i början av 2016. I planen över linjenätet anpassas busstrafiken till den situation där allt fler resor inom Esbo och mellan Esbo och Helsingfors görs på spår.  Busstrafiken i södra Esbo och på Drumsö kommer att baseras för det mesta på anslutningslinjer. De centrala anslutningsterminalerna kommer att ligga i Hagalund och Mattby. I samband med Västmetron läggs ner regionlinjer som nu kör längs Västerleden till Kampen.  Förnyelsen av linjenätet påverkar också bland annat linjer som kör via Lövö och Granö samt på grund av ändringar på Drumsö de linjer som kör till Grinddal, Västra Baggböle och Månsas. Syftet är dessutom att planera förbindelserna utanför metrons trafikeringstider.   Ett utkast till planen över linjenätet blir klart i slutet av 2013. Invånarna kan sedan kommentera utkastet bl.a. genom en webbenkät. Planen blir klar senast i början av 2014.