Spårvagnsstäderna deltar i Almedalen

Foto: Östgötatrafiken

Spårvagnsstäderna håller ett seminarium under Politikerveckan i Almedalen på temat: "Moderna spårvägar och Sveriges ekonomiska konkurrenskraft"

Sveriges ekonomiska tillväxt sker huvudsakligen i de största städerna. Ekonomin och bostadsbyggandet är helt beroende av välfungerande kommunikationer. I takt med att de stora städerna växer behövs långsiktiga investeringar i kollektivtrafiken.

Etablering av moderna spårvägar kan i kombination med andra kollektivtrafiksatsningar bidra till att lösa trafikens kapacitetsbehov och utveckla våra städer på ett attraktivt och hållbart sätt.

Tjänar staten på att bidra till bra kollektivtrafik i växande städer?

Tid: Tisdag 2 juli 2013, 16:00 – 17:10 (med efterföljande mingel) Plats: Almedalens Hotell (ingång från Almedalsparken), Visby Arrangör: Spårvagnsstäderna