Skåningarna ser fram emot att resa med spårvagn i Lund

Centrala Lund. Foto: Nir Nussbaum

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning som drivs och utvecklas av serviceorganisationen Svensk Kollektivtrafik. De som intervjuas i undersökningen är ett statistiskt urval av personer mellan 15 och 75 år, både de som använder kollektivtrafiken och de som inte gör det.

Bakgrunden till frågorna är satsningarna på spårväg i Lund, Malmö och Helsingborg. Förra årets siffra inom parentes. På frågan Vilken är din spontana inställning till spårvagnar? svarar 53% (54 %) att de är mycket eller ganska positiva. 25% (24 %) är varken eller. Och 84% (85 %) svarar alltså ”ja” till att åka spårvagn när de finns på plats i Skåne. Andelen som svarat nej på frågan Kan du tänka dig att resa med spårvagn när det blir aktuellt, är 8% (9%)

På frågan om i vilken stad trafiken planeras, syns det i svaren att Lund är först och kommit längst i planeringen och fått uppmärksamhet kring projektet, där har kännedomen ökat till 42% (32%) medan siffran för Malmö har rasat till 36% (55%) vilket också gäller för Helsingborg 18% (28%) Svaret ”vet ej” har ökat något från 11 till 15%.