Örebro vill utveckla Centralstationen

Foto: Örebro kommun

Örebro kommun har ställt frågan till örebroarna hur järnvägsområdet i staden kan bli bättre, tryggare och vackrare? Kommunen har hittills fått in mer än fyrtio synpunkter på utvecklingen av området kring järnvägen och nittiotalet kommentarer. Resecentrum, godsterminalen vid Svampen, Väståparken och Eugénparken vid Södra station är några av de platser det finns idéer om hur vi skulle kunna utveckla.

  – Många föreslår att vi ska gräva ned eller höja upp järnvägen och har idéer om hur vi skulle göra då, men kommunen beslutade ju förra året att behålla järnvägen i markläge, så det planerar vi vidare utifrån nu, säger kommunens infrastrukturchef Anna Kero och fortsätter. – Däremot finns idén att gräva ned Östra Bangatan fortfarande kvar och det har vi bett några arkitekter att titta lite på.

Andra gör jämförelser och har med sig idéer från andra håll i Sverige och utomlands, en park à la High Line i New York ovanför Resecentrum och över järnvägen till exempel. En annan idé är att Resecentrum kopplas ihop med parkeringen vid Postterminalen där ett nytt varuhus kunde byggas, med inspiration från Göteborg och Nordstan.  – Det lutar åt att det blir kontor på parkeringen vid Postterminalen, berättar Anna Kero. Så säger förslaget till ny detaljplan för den så kallade postterminaltomten. Det är jättebra med många arbetsplatser nära stationen, men frågan är hur vi planerar det ihop med resecentrums utveckling?

Vid Väståparken skulle en bro över Svartån bredvid järnvägen göra parken mer tillgänglig, knyta ihop den med Hagaparken och korta avståndet mellan Väster och Söder.

På området där godsterminalen ligger finns idéer om handel, kontor, simhall och park. Här lyfts också vikten av en attraktiv entré till Örebro fram.

Att fräscha upp Eugénparken med belysning och god trädgårdsarkitektur är en annan idé. Här passerar ju många örebroare och resenärer. Kanske kunde en passage mellan Örnsro och Södercity byggas här.

– Vi vill gärna ha fler idéer om området längs järnvägen. Ända fram till 2 juni går det bra att lämna förslag på vår webbplats orebro.se, säger Anna Kero.