”Stora luckor i planeringen av Västlänken”

Västlänken innebär en storsatsning på Göteborgsregionens regional- och pendeltågstrafik. Här är Västtrafiks nya pendeltågsmodell

I en debattartikel i tidningen Göteborgsposten är  Dan Settergren, landskapsarkitekt och miljöspecialist, kritisk till planeringen av  Västlänken, den framtida regionaltågstunneln under Göteborg.

 ”Västlänken kommer att kosta väsentligt mycket mer än vad som nu sägs. För att den ska få någon relevans alls måste man bygga en ny järnväg från Göteborg till Borås men också till Jönköping och vidare med anslutning till Södra stambanan i Östergötland” skriver Dan Settergren, specialist inom projekt Västlänken i ett pressmeddelande.

 

I dagens utgåva av Göteborgsposten utvecklar han sitt resenemnag och skriver bland annat följande:

”Västlänken syftar till att öka kapaciteten för Göteborg C genom att låta pendeltåg passera genom stationen. Men är detta den bästa lösningen? På andra platser i Europa sprider man ut kollektivknutpunkterna på flera platser och lyckas få till långsiktiga lösningar som går att bygga vidare på och utveckla i framtiden, tillsammans med andra färdmedel”

 

Setterström skriver också i Göteborgsposten att länken behöver flera ytterligare järnvägsanläggningar för att komma till sin rätt:

”För att Västlänken ska få någon relevans alls måste man bygga en ny järnväg från Göteborg till Borås men också till Jönköping och vidare med anslutning till Södra stambanan i Östergötland. På den sträckan finns inte mycket till befintlig järnväg i dag, men väl flera regioner med många kommuner som vill växa”