Banedanmark om 2012 och framtidssatsningar

IC4-tåg i Danmark. Foto: Jens Hasse/Chili foto

Banedanmark har nyligen offentliggjort årsredovisningen för 2012. Bokslutet visar bland annat att punktligheten i det danska järnvägsnätet har förbättrats samt att de projekt som har satts i gång för att forma framtidens järnväg löper på bra.

- Medan vi bygger järnvägen till framtida behov, arbetar vi året runt för att skapa en attraktiv och pålitlig järnväg för passagerarna här och nu, säger Jesper Hansen, vd för Banedanmark, järnvägsmyndigheten i vårt södra grannland. Hansen vill passa på att understryka att en ökad punktlighet har varit ett viktigt mål för Banedanmark och att detta nu har infriats.

- Under 2012 har både fjärrtågen och de regionala S-tågen haft en historiskt hög punktlighet, fortsätter Hansen och hänvisar de goda resultaten till en målmedveten satsning på underhållsåtgärder som har resulterat i ett mycket lågt antal hastighetsbegränsningar.

På trafikinformationsområdet har Banedanmark under 2012 inlett ett tätare samarbete med den nationella tågtrafikoperatören DSB för att effektivisera informationshanteringen.

Samtidigt fortsätter Banedanmark nu arbetet med att förverkliga de många projekt som år 2020 bör ge möjlighet till en fördubbling av passagerar- och frakttrafiken: Den nya järnvägen mellan Köpenhamn och Ringsted, bygget av Ringsted-Fehmarnbanan, utbyte av signalsystem, dubbelspårsutbyggnad  mellan  Lejre og Vipperød samt elektrifiering av utvalda sektioner - för att nämna några av de största projekten.