Ny teknisk kommitté för standardisering av spårväg

Foto:Christer Wiik

Spårvagnsstäderna och SIS (Swedish Standards Institute) undersöker möjligheten att starta upp en ny teknisk kommitté inom spårväg.

Idag finns en kommitté hos SIS som jobbar med standardiseringsfrågor kring järnvägar (SIS/TK 254). Järnvägskommittén har uttryckt att det behövs förstärkning då de inte har tillräcklig kompetens för att bedriva standardisering inom spårvägar. Vid Spårvagnstädernas årsmöte i mars genomfördes ett första möte där flera organisationer och företag uttryckte sitt engagemang för att starta en ny kommitté.

Målet för kommitténs arbete är att ta fram tekniska standarder inom området spårväg. Alla intresserade organisationer och företag är välkomna att delta. Kommittén kommer att hålla 3- 4 möten per år och varje deltagare förväntas ha ett engagemang, men deltagarna bestämmer själva i vilken omfattning man vill ta del i arbetet. SIS kommer att leda arbetet i  kommittén och kommer att kalla till ett första möte när minst tio organisationer och företag anmält intresse.

 Genom att delta i arbetet kan din organisation och företag:

• Påverka kommande standard så att den uppfyller företagets/organisationens behov

• Få tillgång till senaste informationen inom ditt område

• Få tillgång till ett nationellt och internationellt nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte