Höghastighetsbana utreds i Australien

Tåg anländer Southern Cross Station, Melbourne, Australien. Foto: Phil Ostroff

Nyligen publicerades en studie som undersökt möjligheterna att anlägga en knappt 175 mil lång höghastighetsjärnväg i östra Australien.

Studien pekar på möjligheterna att knyta ihop städerna Brisbane, Sydney, Canberra och Melborne med en dubbelspårig höghastighetsbana, där tågen skall kunna färdas upp till 350 km/t.  

Studien bygger på en tidigare rapport som publicerades 2011, och var beställd av den federala regeringen genom ett konsortium lett av AECOM och som omfattar arkitektkontoret Grimshaw, KPMG, Sinclair Knight Merz, Acil Tasman, Booz & Co och Hyder.

Sträckan skulle behöva totalt cirka 15 mil tunnlar varav den enskilt längsta tunneln skulle behöva gå under Sydney. Rapporten understryker att ifall projektet kommer att realiseras, så kommer banan att byggas och öppnas i etapper, och studien förslår i så fall att de två första etapperna bör vara Sydney-Canberra repspektive Canberra-Melbourne. Därefter kan man ta vid att bygga de nordligare etapperna upp till Brisbane via Newcastle och Gold Coast. Projektet är också mycket långsiktigt, först år 2065 beräknas alla etapper vara utbyggda enligt rapporten.