Färre passagerare hos flamländska De Lijn

Två generationer av De linj´s spårvagnar i Gent. Moderna med lågt golv Herme Lijn- fordon (till vänster) och gamla PCC spårvagn (till höger). Ekipagen står vid spårvagnshållplats Rabot .Foto: Vitaly Volkov

Det flamländska kollektivtrafikbolaget De Lijns passagerarantal minskar sedan företaget tvingats avskeda personal som en följd av ett internt besparingsprogram. Det rör sig inte bara om färre människor som reser med De Lijn´s bussar och spårvagnar. Utbud av service som erbjuds har också minskat.

De Lijns besparingar uppgick ifjol till 60 miljoner euro. Det rörde sig inte enbart om besparingar som påtvingas företaget av den flamländska regeringens finansinspektion. Minskningen är också en följd av att intäkterna från biljettförsäljningen täcker en allt mindre del av företagets kostnader inom kollektivtrafiken.

För närvarande täcks bara 15 procent av De Lijns kostnader genom försäljning av buss- och spårvagnsbiljetter. De återstående 85 procenten betalas av den flamländska regeringen. Reducering av tjänster har drabbat hela denna belgiska region. Det finns inga nattbussar längre i Gent och Antwerpen. Turtätheten på andra linjer har reducerats markant. Det är andra året i rad som antalet passagerare minskar. De vanligaste klagomålen under de 544 miljoner resor på De Lijns linjenät under 2012 gällde förseningar och överfyllda spårvagnar och bussar. Dessa olägenheter förekom särskilt under rusningstid.