Amerikanska NTSB vill förbättra säkerheten vid underhållsarbeten på järnvägen

NTSBs ordförande Deborah A.P. Hersman. Foto: USA Gov

Amerikanska National Transportation Safety Board utfärdade i mars fyra rekommendationer när det gäller säkerhetsfrågor. Orsaken är flera pågående utredningar om olyckor vid järnvägen i närheten av Madison, i delstaten Illinois, och Niles, i Michigan, som ägde rum i samband med underhållsarbeten med signalsystem. Som ett resultat, rekommenderar NTSB US Department of Transportation's Federal Railroad Administration och Federal Transit Administration bättre utbildning när det gäller användningen av så kallade ”jumper wires” när de bättrar på eller reparerar signalsystem längs aktiva rälsavsnitt.

- Järnvägsanställda iakttog inte säkerhetsföreskrifterna i samband med underhåll. Det resulterade i en dödsolycka och hundratals passagerares liv sattes på spel, konstaterade NTSB ordförande Deborah A.P. Hersman. Inom järnvägen kan ett tillsynes litet misstag ha dödliga konsekvenser - det är därför vi har utfärdat våra rekommendationer - att rikta ett strålkastarljus på ett problem som behöver uppmärksammas, sade hon.

Ett södergående Amtraktåg kolliderade ifjol med en personbil vid järnvägskorsning nära Madison, Illinois. Bilföraren dog till följd av olyckan. Två Union Pacific- anställda arbetade vid tidpunkten för olyckan med reparation av varningssystemet. Enligt preliminär undersökning som NTSB lät göra efter olyckan visade att järnvägens varningssystem var frånkopplat i samband med kontroll och underhåll. Varningssystemet aktiverades inte när tåget närmade sig korsningen. En liknande olycka inträffade även i delstaten Michigan.