Crossrail: Ny pendeltågstunnel under London

Crossrails tunnelborrningsmaskin Elizabeth har här sänkts ned 40 meter under marken framför bygget av projektets längsta etapp, området mellan Canning Town och Farringdon. Foto: Crossrail

Londons kommande pendeltågstunnel, Crossrail,  är ett av de största pågående infrastrukturprojekten i Europa. När Crossrail öppnar för trafik 2018 kommer banan att förbinda  37 stationer, inklusive Heathrows flygplats, och koppla samman Maidenhead i väst med Canary Wharf, Abbey Wood och Shenfield i öster.

De 21 kilometer långa dubbelspåriga tunnlarna kommer att koppla samman huvudlinjerna Great Eastern, Great Western och North Kent med centrala London, vilket kommer att korta restiderna avsevärt och minska trängseln på Londons transportnät. Tågen i Crossrail-systemet kommer att köra med hög frekvens till de 37 stationerna från Maidenhead och Heathrow i väster till Shenfield och Abbey Wood i öster. Med Crossrail kommer 1,5 miljoner människor att hamna inom 45 minuters pendlingsavstånd till Londons största affärsdistrikt. Omkring 200 miljoner passagerare om året kommer att använda Crossrail och banan kommer att höja spårkapaciteten i London med 10 procent. Banan kommer att göra det smidigare och snabbare att resa i regionen och även minska trängseln på Londons transportnät. Tåg av fullstorlek, samma som kör på huvudlinjerna kommer att transportera över 1500 passagerare per tåg under rusningstid på Crossrail.

 

Tusentals nya arbetstillfällen– Byggstarten av tunnlarna i östra London är en viktig milstolpe i Crossrail-projektet. Det visar återigen vilken teknisk expertis som finns när det gäller att leverera detta enorma infrastrukturprojekt till huvudstaden, med siktet inställt på att stimulera ekonomin och skapa tusentals nya arbetstillfällen. Jag ser fram emot att följa Elizabeth och Victoria, de två tunnelborrmaskinerna, på deras väg mot Farringdon, säger Stephen Hammond på brittiska transportdepartementet.

 

Avlastar trafikenAndrew Wolstenholme, Crossrails vd, se också positivt på detta jätteprojekt– Med starten av arbetet med Crossrails östra tunnlar ser vi det största byggprojektet i Europa ta form med bygget av tunnlar på båda sidor om huvudstaden. Detta är ett viktigt steg mot de stora trafikförbättringar som Crossrail kommer att medföra. Det kommer också att skapa ett kapacitetstillskott, som det funnits stort behov av, och snabbare nya förbindelser till Londons största arbetsplatsområden. Genom att använda båtar och pråmar för att leverera och avlägsna material till och från dessa tunnlar kommer man att kunna plocka bort tusentals lastbilar från vägarna i östra London.

 

Den centrala sektionenCrossrail kommer att länka samman befintliga banor där Network Rail är operatör, från Maidenhead och Heathrow i väster samt Shenfield och Abbey Wood i öster med nya underjordiska stationer i Paddington, Bond Street, Tottenham Court Road, Farringdon, Liverpool Street och Whitechapel.

För var och en av dessa stationer har byggarbetsplatser ställts i ordning och själva bygget av stationerna startade i slutet av 2011.

Våren 2012 inledde de första tunnelborrmaskiner (TBM) sin resa från Royal Oak och västerut mot Farringdon Station. Kort därefter sattes fler tunnelborrmaskiner i arbete vid Docklands och rörde sig fram under centrala London mot Farringdon.

Tunnlarna kommer grävas fram under befintliga tunnelbanelinjer, avlopp och servicetunnlar från station till station på ett djup av upptill 36 meter.

 

Fyra tunnelmynningarTunnelmynningarna, där man kommer ner i järnvägstunnlarna, byggs på fyra platser: Royal Oak, Pudding Mill Lane, Victoria Dock, North Woolwich och Plumstead.

Fem dubbelspåriga tunnlar om sammanlagt 21 kilometer byggs för Crossrail. Dessa är:

• Från Royal Oak till Farringdon väst (Drive X) - omkring 6,4 kilometer körsträcka

• Från Limmo till Farringdon öster (Drive Y) – omkring 8,3 kilometer körsträcka

• Från Pudding Mill Lane till Stepney Green (Drive Z) - omkring 2,7 kilometer körsträcka

• Från Limmo till Victoria Dock Portal (Drive G) - omkring 0,9 kilometer körsträcka

• Från Plumstead till North Woolwich (Drive H) - omkring 2,6 kilometer körsträcka

 

 

 

Åtta TBMDen totala längden av borrade tunnlar i dubbla rör under Londons mest trafikerade gator kommer att uppgå till 42 kilometer.

Arbetslag med speciellt utbildade byggnadsarbetare arbetar dygnet runt med att bygga klart tunnlarna. Samtidigt är tusentals andra byggnadsarbetare i färd med att uppgradera det befintliga järnvägsnätet och bygga nya stora stationer längs de centrala banavsnitten. Åtta tunnelborrmaskiner (TBM) kommer att användas i Crossrail-projektet. Dessa enorma maskiner arbetar dygnet runt under Londons gator med att schakta bort stora jordmassor och fodra tunneln med betongelement. Varje tunnelborrmaskin har längst fram en borrkrona med ett antal släpvagnar efter sig där all mekanisk och elektriskt utrustning för brytning av materialet finns inrymd.  För att bygga Crossrails 42 kilometer långa tunnlar - med en diameter på 6,2 meter - kommer tunnelborrmaskinerna att genomföra 10 separata borrningar.

 

EPBEn enda tunnelborrmaskin väger cirka 1 000 ton och kan vara upptill 140 meter lång och ha en yttre diameter på 7,1 meter.  Det gör det möjligt att bygga tunnlar med en inre diameter på 6,2 meter när betongelementen är på plats.

Längst fram på tunnelborrmaskinen sitter borrkronan som roterar med 1 till 3 varv per minut. Allteftersom maskinen rör sig framåt gräver sig borrkronan in i marken. Det utschaktade materialet avlägsnas från borrkronan med hjälp av en skruvtransportör, som skjutsar ut materialet genom baksidan av tunnelborrmaskinen och ut ur tunneln via ett transportband.

Två typer av tunnelborrmaskiner används vilket återspeglar de skiftande markförhållandena längs Crossrails sträckning.

Sex stycken är så kallade EPB-maskiner (”Earth Pressure Balance Machines”) som kommer att användas för huvudtunnlarna mellan Royal Oak och Pudding Mill Lane. De sätts in där undermarken till övervägande del består av lera, sand och grus. Till Themsen-tunnlarna, som till största delen går genom krita, kommer slurrytunnelborrmaskiner att användas.