Green Cargo och VR avvecklar SeaRail

Foto: Mats Hollander

SeaRail har sålt godstågstransporter som gått med färja Åbo-Stockholm, men de båda ägarna finska VR och svenska Green Cargo har kommit överens om att avveckla verksamheten från årsskiftet. Enligt bolaget är små volymer och olönsam verksamhet är den direkta orsaken till att trafiken med tågfärja läggs ned.

Det senaste årtiondet har mängden gods på järnväg i Sverige ökat, men tågvolymerna mellan Stockholm och Åbo har minskat på senare år. Stigande kostnader till färjerederiet och den speciella problematik som olika spårvidder i Sverige och Finland utgör, har inte heller underlättat möjligheterna till en lönsam och expanderande verksamhet. Beslutet om avveckling av tågfärjan har tagits efter kontakt med kunderna och en avstämning gällande efterfrågan.

– Godstågen från Finland till Sverige rullar vidare via Haparanda och om ett år är den nybyggda godstågsbanan från Haparanda till Boden färdig vilket ökar kapaciteten. Men vårt säljbolag SeaRail och därmed färjetrafiken avvecklar vi, säger Mats Hollander, kommunikationsdirektör på Green Cargo.

Möjligheten att frakta gods med båt över Östersjön för vidare transport med tåg, finns kvar för gods i containers, växelflak eller med trailers som sedan lyfts på tågen. Denna så kallade intermodala trafik har ökat under senare år och utvecklingen tyder på ökade volymer med transportslag i samverkan.

– Det är ofta speditörer som syr ihop transportlösningar där flera transportslag finns med och inte minst i den internationella trafiken ser vi växande möjligheter för speditörerna. Green Cargos och VRs godståg blir då viktiga delar i sådana transportkedjor, säger Mats Hollander.

Säljbolaget SeaRail sysselsätter idag elva anställda på kontoret i Åbo och tre i Stockholm.