Nigerianska Järnvägarna renoverar rullande materiel

Foto: Nigerian Railway Corporation

Nigeria Railway Commission har inititerat ett omfattande renoveringaprojekt av rullande materiel.Rullande materiel renoveras vid olika verkstäder på olika platser i landet.  Projektet omfattar femton vagnar i ekonomiklass, två restaurangnar, fem businessklass-vagnar, sovtåg, sex godsvagnar, två motorvagnar, 57 stålvagnar, 30 bulkvagnar samt tre övervakningståg.De gradvisa landsomfattande renoveringarna av rullande materiel är en del av Nigeria Railways plan för att ta itu trängseln på sina tåg och för att  visa upp kvaliteten på det arbete som utförs av teknisk personal.  Samtidigt vill man optimera sina marknadsandelar när det gäller passagerar- och godstrafik och ge trafikanterna mer valuta genom en bättre service.