Ökad punktlighet i Skånes kollektivtrafik

Foto: Skånetrafiken

Skånsk kollektivtrafiks punktlighet har under de senaste månaderna haft en positiv och stabil uppåtgående trend. Och även för vintermånaden februari är trenden någon procentenhet uppåt. Regionbuss ökar med 1 procent jämfört med januari och stannar på 80 procent och stadsbuss ligger kvar på 88 procent, samma som för januari månad. Pågatågen ökar med 2 procent jämfört med januari och stannar på 88 procent. Öresundståg (inom Skåne) ökar med 1 procent jämfört med januari och stannar på 86 procent.

All punktlighet mäts rättidighet +2.59 minuter.

– Under hela 2012 har vi haft en uppåtgående trend och det känns bra att vi de två första månaderna 2013 kan fortsätta den trenden, säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken. Vi är inte nöjda än utan kommer kontinuerligt att tillsammans med våra trafikföretag att jobba vidare med insatser för att öka punktligheten ytterligare.

För till exempel Malmö stadsbusstrafik ligger punktligheten under februari på 90 procent.

– Ett mycket gott resultat för en så pass stor stad som Malmö där många trafikanter ska samsas på en begränsad yta och där vi också har haft en hel del vägarbeten den senaste tiden, säger Jan-Åke Bergmark, affärsområdeschef för Buss södra på Skånetrafiken. Sedan har det gjorts mycket i Malmö stad med bra framkomlighet med till exempel olika busskörfält vilket påverkar punktligheten.

Några andra exempel från stadsbusstrafiken; Landskrona 91 procent, Hässleholm 92 procent, Kristianstad 85 procent, Trelleborg 87 procent.