Ny styrelse i Spårvagnsstäderna

Christer G Wennerholm, ordförande i Spårvagnsstäderna. Foto: Peter Knutsson

Spårvagnsstäderna har på sitt årsmöte valt en ny styrelse. Birgitta Dahl, riksdagens före detta talman och tidigare miljö- och energiminister ledde årsmötesförhandlingarna i Uppsala. Till Spårvagnsstädernas styrelse omvaldes SL:s ordförande Christer G Wennerholm (M) till ordförande och Karolina Skog (Mp) kommunalråd i Malmö Stad till vice ordförande.

Som ledamöter i styrelsen valdes:

Carin Lidman (S), Kommunalråd Västerås Stad

Anna Jähnke (M), Kommunalråd Helsingborgs Stad

Berthold Gustavsson (M), Kommunstyrelseledamot Stockholms Stad

Bengt Cete (Mp), Kommunalråd Norrköpings kommun

Mats Helmfrid (M), Kommunstyrelsens ordförande Lunds kommun

Mats Persson (Fp), Regionråd Region Skåne

Muharrem Demirok (C), Kommunalråd Linköpings kommun

Stefan Hanna (C), Kommunalråd Uppsala kommun

 

– Det är naturligt att städerna i Sverige samarbetar med varandra och utbyter erfarenheter inom spårvägsområdet. Vi har idag representanter från många partier i Spårvagnsstädernas styrelse. Det är tydligt att spårvägsfrågor har en stark och bred politisk förankring runtom i hela Sverige säger Christer G Wennerholm.