CSX Transportation underhåller Ashland-linjen

Photo: Nate Beal

CSX Transportation har aviserat att man kommer att utföra spårunderhåll på sin linje genom Ashland, Virginia, som en del av sitt pågående arbete med att säkerställa att järnvägslinjen ger det säkraste och mest effektiva transportalternativet.Arbetet på Ashland-linjen kommer att ske dagtid, vilket kommer att begränsa Amtraks godstågstrafik, som kommer att hänvisas till ett intilliggande spår. Ett resultat blir att tågen, inklusive Amtraks linje mellan Washington, DC och Virginia, sannolikt kommer att drabbas av förseningar.Med början den 24 februari kommer CSX att byta ut båda skenorna på en av sina linjer i Ashland. Arbetet kommer att omfatta cirka 2,8 kilometer spår och involverar utbyte av 18 718 meter räls. Detta arbete kommer att utföras från 07:00 till 03:00 söndag till torsdag under två veckor. Efterföljande arbete, att byta cirka 38 000 slipers på linjen mellan Greendale och Ashland, ska vara avslutat den 28 mars.CSX, baserad i Jacksonville, Florida, levererar järnvägstransporter, intermodala transporter och kombitrafik. Bolagets transportnät omspänner ungefär 21 000 miles, med service till de 23 östra staterna i USA samt District of Columbia samt två kanadensiska provinser.