Gränsöverskridande godstrafik mellan Slovenien och Italien

Foto: InRail

Det italienska järnvägsbolaget InRail har börjat driva gränsöverskridande godstrafik mellan Nova Gorica i Slovenien och olika destinationer i Italien. InRail är därmed det andra italienska järnvägsbolaget att verka i Slovenien, efter Trenitalia.

Operatören InRail kör 80 vagnar per tågset och räknar med att köra sex tåg per vecka till Slovenien. Transporterna handlar främst om metaller, trä och kol.