Ny tidtabell för pendling i Västsverige

Trollhättans station. Foto: Christer Wiik

SJ, Västtrafik och Värmlandstrafik har lyssnat på resenärerna. Tidtabellen kommer att ändras så att eftermiddagspendlingen från Göteborg, Trollhättan och Karlstad förbättras.

– Ett bra samarbete mellan parterna samt övriga operatörer har gjort att vi kan ändra tidtabellen och förbättra ”Dalslandspendlingen”, säger Caroline Åstrand, chef för SJ:s regionaltrafik.

När den nya tidtabellen infördes i december ökades antalet dagliga tur- och returresor mellan Karlstad och Göteborg från fem till sju.

Ändringarna i tidtabellen innebar dessvärre problem för ett antal eftermiddagspendlare till Dalsland och Värmland.

De tre parterna SJ, Västtrafik och Värmlandstrafik har sedan dess arbetat tillsammans med godsoperatörer och Trafikverket för att förbättra den tidiga eftermiddagspendlingen och tillgodose pendlarnas önskemål

Nu har pusslet fallit på plats och en ny tidtabell ger pendlarna förbättrade möjligheter att resa med tåg.

De nya avgångarna, som kommer att gälla från den 1 juli, är från Göteborg klockan 15.30, från Trollhättan 16.05, från Öxnered 16.12 och från Mellerud 16.35. Åmålspendlingen förbättras genom nya avgångar från Karlstad klockan 16.24 och 17.01 och från Åmål 15.25 och 16.58.

– Inför tidtabellen 2014 kommer vi att informera berörda kommuner samt pendlare vilken tidtabell som vi har för avsikt att ansöka om till Trafikverket i syfte att ha en god dialog, säger Jarl Samuelsson på Västtrafik. 

– Det är inte särskilt vanligt att vi har möjlighet att kunna förändra en tidtabell under fastlagt tidtabellår, därför är vi väldigt glada att vi kan presentera den här förstärkningen, säger Caroline Åstrand.