Förslag på ny tunnelbanelinje i Stockholm

Foto: Christer Wiik
Bild: Socialdemokraterna i Stockholm

Socialdemokraterna i Stockholmsregionen har presenterat ett förslag om Lila linjen - en ny tunnelbanelinje mellan Hagsätra och Danderyds sjukhus.

”Vi vill ta ansvar för framtidens kollektivtrafik och föreslår en helt ny lila tunnelbanelinje från syd till nord. Lila linjen kommer att sträckas mellan stationerna Hagsätra, Älvsjö, Årstafältet, Liljeholmen, Fridhemsplan, Hagastaden, Solna C, Arenastaden och Danderyds sjukhus.”, skriver Socialdemokraterna i förslaget.

Den Lila linjen blir enligt Socialdemokraternas beräkningar cirka 17 kilometer lång till en kostnad av omkring 17 miljarder kronor.

”Vi vill se över finansieringsmodeller för hur stigande markvärden kan tas till vara. Fastighetsutveckling, statlig medfinansiering och intäkter från trängselskatten kan också bidra till utbyggnaden.”, skriver Socialdemokraterna i Stockholm.