Bättre punktlighet för tågtrafiken i januari

Foto: Kasper Dudzik

Järnvägstrafikens punktlighet steg i januari till mer normala nivåer för hela månaden efter en nedgång under några dagar i december, då vintervädret slog hårt mot tågtrafiken i främst Stockholmsområdet, Mälardalen och längs norra ostkusten. Det visar siffror från Trafikverket.

Under månaden har det tidvis varit mycket kallt i norra Sverige, något som ansträngt flera operatörers fordonsparker.

De händelser som totalt sett påverkade flest tåg under månaden var en vattenläcka med stora skador på spåranläggningen i Stockholm, en godstågsurspårning i Borlänge, en nedriven kontaktledning nordost om Malmö och ett kontaktledningsarbete i Mjölby med tillhörande enkelspårsdrift.