Minskad förlust för Skånetrafiken

Foto: Kasper Dudzik

2012 har varit ett tufft år för Skånetrafiken, men det går åt rätt håll. Resandeutveckligen visar på en ökning på 6,3 procent för året, en bättre punktlighet och ett resultat på minus 83,7 miljoner kronor, vilket är 26 miljoner kronor bättre än prognos och 50 miljoner bättre än föregående år.

– Vi har tillsammans med våra samarbetspartners verkligen kavlat upp ärmarna och det är glädjande att vi är på rätt väg. Vi är nöjda med utvecklingen, men kan inte slå oss till ro, vi har en fortsatt tuff tid framför oss med en rad utmaningar, säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Resultatet för helåret 2012 blev minus 83,7 miljoner kronor vilket är 26 miljoner kronor bättre än prognos. Utfallet för 2011 låg på minus 134 miljoner kronor.

– Naturligvis kan man inte var nöjd med ett minusresultat men det känns ändå som att vi gjort en kraftansträngning 2012 som ger oss en bra start på 2013, säger Henrik Dagnäs.

Skånetrafikens totala omsättning 2012 landar på 4,3 miljarder kronor.

Antalet resor ökade under 2012 preliminärt med 6,3 procent till 149 miljoner resor. Stadsbuss ökade med 7,6 procent, regionbuss med 1,5 procent och tåg totalt med 8,4 procent. Pågatågen ökade 6,8 procent och Öresundstågen med 9,6 procent, varav resor över bron till Danmark ökade med 5,2 procent.

– Vi är mycket nöjda med 2012 års resandeutveckling som för trettonde året i rad innebär en ökning för skånsk kollektivtrafik. Framförallt glädjande är resandeutvecklingen för stadsbussarna och då i synnerhet Malmö där stadsbusstrafiken ökar med hela 10 procent, säger Mats Persson, ordf. i nämnden för kollektivtrafik och regionråd (Fp).

Punktligheten för 2012 är den bästa på mycket länge (tåget/bussen räknas som punktligt om det är max 3 minuter sent från i tidtabellen angiven tid). För Pågatågen och Öresundstågen ligger den på 85 procent respektive 82 procent att jämföra med 2011 då siffrorna var 74 procent respektive 70 procent.  Även stadsbussarna visar ökad punktlighet. 2011 låg punktligheten på 84 procent jämfört med 2012 87 procent. Malmö stadsbusstrafik har gjort ett rejält lyft och har en punktlighet 2012 på 90 procent, vilket är ett mycket bra resultat för en stad av Malmös storlek. Toppar listan för stadsbusstrafik gör Eslöv med 97 procent. Regionbusstrafiken ligger kvar på 79 procent.

– Vi är verkligen på rätt väg när det gäller vår punktlighet och vi har tillsammans med våra samarbetspartners gjort en rad åtgärder under 2012 för att öka punktligheten, säger Henrik Dagnäs.