Ny makedonsk järnvägskorridor lanseras

Foto: Alan Grant

Ministern för transport och kommunikation i Makedonien, Mile Janakieski, har under en presskonferens meddelat att man kommer  att bygga "sektionen åtta", en järnvägslinje mellan Kumanovo och Beljakovce, med start i början i mars 2013.Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling, EBRD, deltar i finansieringen med 46,4 miljoner Euro, som kommer att utbetalas i år - och bygget ska vara slutfört under 2017, meddelar Janakieski.Stödet har godkänts inom en investeringsram för västra Balkan, WBIF. Den grupp konsulter som kommer att övervaka Kumanovo - Beljakovce-bygget gör det till ett arvode av 2,5 miljoner Euro.