Wärtsilä och Transmashholding startar produktion av motorer till lok

Finska Wärtsilä och Transmashholding, Rysslands största tillverkare av tåg, börjar produktionen av motorer för lok i staden Penza, allt enligt Alexander Noskov, Transmashholdings ordförande.Den nya anläggningen, som kommer att förläggas hos Penzadieselmash, en del av Transmashholding, kommer att drivas av ett gemensammt företag.Volymen på investeringarna i projektet uppskattas till cirka 50 miljoner Euro. Kapaciteten i fabriken kommer vara 300 motorer per år, efter att den har nått sin prognosticerade kapacitet som väntas infalla 2017.

Motorerna kommer främst att levereras till Ryssland och OSS-länderna, samt på lång sikt till EU.