Motala Train tar order från Transitio

Foto: Motala Train

Aqilles Investägda Motala Train fortsätter att växa och har nu vunnit ett kontrakt på tungt underhåll och mindre ombyggnader av 38 Reginatåg. Kunden är Transitio och ordern är värd cirka 30 miljoner kronor.

– Att Transitio väljer Motala Train för denna order visar att vi har ett starkt erbjudande. Det är även ett erkännande för den stora kompetens som finns i företaget”, säger Michael Olsson, vd för Motala Train.

Ordern innebär att Motala Train utför tungt underhåll och mindre ombyggnader av 38 Reginatåg. Avtalet är värt cirka 30 mkr och gäller 2013 med option för 2014. Ombyggnaden kommer bland annat att innefatta installation av ny GSM-radio, montage av nya övergångsbälgar samt modifiering av boggier och hjälpkompressorer. Produktionsstart beräknas ske före halvårsskiftet 2013.

– Ordern bekräftar att den positiva utvecklingen sedan vi tog över företaget fortsätter. Vi ser att både omsättning och kapacitetsutnyttjande ökar. Bolagets orderbok är välfylld”, säger Martin Linde, vd för Aqilles Invest.

Transitio ägs av 20 landsting och regionala kollektivtrafikmyndigheter från Skåne till Norrbotten och anskaffar, finansierar och förvaltar spårfordon åt dessa.