Indian Railways köper stereo bilder från satelliten GeoEye

Foto: AnasKhan

GeoEye, som levererar geospatial information, meddelar att företaget fått en order från den indiska regeringen på högupplösta stereobilder från GeoEye-1-satelliten. Bilderna ska användas för att stödja utvecklingen av Indiens godsjärnvägar. Stereobilder ger en tredimensionell visning och funktionen används för ett antal tekniska tillämpningar.

Rites, som är ett statsägt företag, har gjort inköp för sexsiffriga belopp via National Remote Sensing Centre, NRSC, hos GeoEyes huvudåterförsäljare i Indien. Företaget tillhandahåller teknik, konsulttjänster och projektledningstjänster till Indiens transportinfrastruktur.

GeoEye kommer att leverera 50-centimeters stereobilder, den högsta upplösningen för satellitbilder som är kommersiellt tillgängliga i världen. Riter kommer att använda bilderna för planering och utformning av två snabba korridorer för godstransporter i Indien.

Enligt en högt uppsatt tjänsteman har Järnvägsministeriet ansvar att övervaka alla Indiens järnvägar. Att kunna hänvisa till GeoEyes högupplösta stereobilder förenklar planeringen och säkerställer samtidigt att Rites har tillgång till de senaste visualiseringarna i de regioner där de är verksamma.