UL kräver färre inställda Upptåg

Foto: Christer Wiik

Upplands Lokaltrafik, UL, har på nytt begärt att DSB Uppland snarast redovisar hur personalläget ska åtgärdas så att Upptågstrafiken kan bli stabil. Sedan DSB Uppland tog över Upptågstrafiken i juni i år har personalbrist vid flera tillfällen lett till att tågavgångar ställts in.

UL ser allvarligt på detta eftersom resenärer drabbas av stora problem när tågen inte kan köras enligt utlovad tidtabell. Senast det inträffade att flera turer med Upptåget ställdes in på grund av personalbrist var den 23 september och därför kallades DSB Upplands lokala ledning till ett möte 27 september, där UL tydligt förklarade sitt missnöje och framförde sina krav.

Enligt den redovisning som DSB Uppland lämnade vid mötet är personalläget stabilare eftersom alla uppskjutna semestrar nu är slut. Skälet till att semestrar skjutits upp var den akuta personalbrist som uppstod i somras och för att rädda situationen då var det flera lokförare och tågvärdar som ställde upp och senarelade sina semestrar.

För att UL hela tiden ska ha kännedom om läget kommer DSB Uppland att varje vecka redovisa personaltillgången för kommande veckor.

– Tågavgångar kan tyvärr ställas in av olika anledningar som inte DSB Uppland eller UL råder över. Därför är det viktigt att på alla sätt se till att minimera antalet inställda tåg som beror på omständigheter som vi gemensamt kan påverka, säger Caj Rönnbäck, tf vd på UL.

UL och DSB Uppland har ett avtal som gäller från 12 juni 2011 och löper i 10 år. För att hantera frågor och följa upp hur arbetet fortlöper hålls regelbundna möten mellan bolagen.