Skånetrafiken förbättrar punktligheten

Foto: Skånetrafiken

Underskott i budgeten har tvingat Skånetrafiken till nedskärningar och prishöjningar under 2012. Samtidigt har man ökat sina intäkter och genomfört flera förbättringar som resulterat i ökad punktlighet och nöjdare kunder.

– Under 2012 har vi haft en mycket tuff budget och merkostnader för framförallt vår tågtrafik, men vi har jobbat hårt med våra avvikelser vilket gett resultat. Åtgärderna vi nu gjort kommer att ge oss en ekonomi i balans – en förutsättning för att utvecklingshjulet kring kollektivtrafiken ska rulla på. Under året har vi ökat våra intäkter med tio procent, säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken.

Punktligheten för 2012 är den bästa på mycket länge. För Pågatågen och Öresundstågens ligger den på 85 procent respektive 82 procent att jämföra med 2011 då siffrorna var 74 procent respektive 70 procent. 

Även stadsbussarna visar ökad punktlighet. 2011 låg punktligheten på 84 procent jämfört med 2012 87 procent. Malmö stadsbusstrafik har gjort ett rejält lyft och har en punktlighet 2012 på 90 procent, vilket är ett mycket bra resultat för en stad av Malmös storlek. Toppar listan för stadsbusstrafik gör Eslöv med 97 procent. Regionbusstrafiken ligger kvar på 79 procent.

– Viktigt att komma ihåg är att vi mäter vår punktlighet för tåg utifrån +-3 minuter vid varje station då vi känner att det är viktigt att statistiken verkligen ska vara kundupplevd, och resultatet för 2012 är verkligen en positiv höjning, säger Henrik Dagnäs, trafikdirektör på Skånetrafiken.