Strukton får ökat ansvar för spårunderhåll i Stockholms tunnelbana

Foto: AlfvanBeem

Strukton Rails och SL: s förnyade samarbete startar nu med underhåll av Stockholms tunnelbana och Roslagsbanan. Enligt det nya avtalet tar Strukton Rail över stora delar av administration, utbildning och planeringen av underhållet för SLs spår. Syftet är att öka Strukton Rails ansvar för kvalitet och utveckling, medan SL mer går in i beställarrollen.

– Under de senaste sex månaderna har vi arbetat hårt för att etablera verksamheten i dessa uppdrag. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med SL: s spår och vi är väl rustade, säger Ann-Sofie Lindström, regionchef för Strukton Rail.

Kontraktets varaktighet är 5 till 9 år, med start i januari 2013. Verksamheten har ett totalt värde av 3 miljarder kronor. Innan kontraktet undertecknades skapade Strukton Rail två nya affärsenheter för analys och utveckling samt för verksamhetsstöd.