Strukton Rail får ökat ansvar i SL:s spår

Foto: Christer Wiik

Nu startar Strukton Rails och SL:s förnyade samarbete kring infrastrukturen i Stockholms tunnelbana och på Roslagsbanan. Enligt de nya kontrakten övertar Strukton Rail stora delar av administration, utbildningsverksamhet och planering av reinvesteringar i SL:s spårmiljöer.

Tanken är att Strukton Rail får större ansvar för kvalitet och utveckling medan SL renodlar sin beställarroll.

– Det senaste halvåret har vi arbetat intensivt med att etablera verksamheten för de här uppdragen. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i SL:s spår och står väl rustade, berättar Ann-Sofie Lindström, regionchef på Strukton Rail.

Inför kontraktsstarten har Strukton Rail skapat två nya företagsenheter; analys och utveckling samt verksamhetsstöd. Här läggs bland annat förslag om reinvesteringar på banorna och planering och administration av tilläggstjänster. I och med de nya avtalen ökar samarbetet mellan Strukton Rail och tågoperatörerna MTR Stockholm och Arriva som trafikerar spåren. Även kontakten med övriga entreprenörer i anläggningarna kommer att bli tätare.