Brittiska Järnvägarna tar ny strategi för att göra det mesta av befintlig teknik

Foto: Network Rail

Ny teknik skulle kunna öka kapaciteten på de brittiska järnvägarna och tillåta operatörer att köra fler tåg, oftare och mer effektivt. "The Rail Technical Strategy", RTS, som nyligen presenterades på British Library, kartlägger möjligheterna att effektivisera järnvägen under de kommande 30 åren.

Network Rail och Föreningen för Tågoperatörerna, ATOC, har gått samman med RSSB och resten av industrin i den tekniska strategin Leadership Group, TSLG. Det gör man för att förbereda en strategi som gör det mesta av befintlig teknik och skapar nya idéer inom områden som har potential att ta till sig teknik från andra sektorer till järnvägsanläggningar – teknik som också inkluderar nanoteknik.

Steve Yianni, Network Rail: s tekniska direktör och ordförande för TSLG, säger:

– Vi kan inte arbeta på en del av systemet utan att påverka en annan del. Vi vet att vår strategi måste vara holistisk, från hur tågen rör sig på linjen till signaleringen.

– Genom att arbeta tillsammans som en industri öppnar vi möjligheter för innovation - och ny finansiering - och möjligheten att utveckla mer innovativa strategier för järnvägstrafiken.

Michael Roberts, ATOCs koncernchef, kommenterar:

– Den senaste tidens ökning av persontrafiken förebådar en ljus framtid för järnvägen. Genom att utnyttja teknik kan tågtrafiken gå vidare för att ge ett attraktivt, prisvärt och grönare sätt att resa.

– Den nya "Rail Technical Strategy" hjälper oss att ange en helhetssyn för de viktigaste tekniska möjligheterna och på hur viktigt det är att stimulera innovation i järnvägarna.

Exempel på teknisk järnvägstrategi, RTS, är att det europeiska trafikstyrningssystemet, ERTMS, och signalsystemet Network Rail samt ATOC arbetar tillsammans.

Signalsystemens underhållskostnader är 100 miljoner brittiska pund per år. Genom att flytta trafikstyrning till tågen och minska antalet driftcentraler kan en stora kostnadsbesparingar göras samtidigt som säkerhet och kapacitet upprätthålls. En annan viktig drivkraft för ökad effektivitet och tillförlitlighet som identifieras av RTS är förebyggande underhåll.