Greenbrier levererar underhåll till Statoil tankvagnsflotta

Foto: Sean Lamb

Statoil har valt ”The Greenbrier Companies” för att leverera en heltäckande underhållslösning till Statoils flotta på mer än 1 000 tankvagnar. Vagnarna kommer att användas för att leverera råolja från Bakken-fältet, från delar av Montana, North Dakota och Saskatchewan.

Greenbrier använder en egenutvecklad mjukvaruplattform för underhåll och reparation. Avsikten är att maximera produktiviteten och öka tillgängligheten för Statoils tankvagnsflotta. Genom att utnyttja en integrerad affärsmodell kommer Greenbrier att utforma och genomföra underhåll med tidsgarantier. Greenbriers serviceanläggningar kommer att prioritera Statoils vagnflotta med lösningar för tomma vagnar, hjul och delar.

– Vårt samarbete gör att Statoil kommer att öka sin effektivitet genom att kombinera våra innovationer inom fleet-management med vår expertis i underhåll och reparationer", säger Jim Sharp, ordförande, Greenbrier Leasing och tjänster.