Kina öppnar nya höghastighetslinjer

Foto: Lerk

Den nya sträckningen kommer att vara en viktig del av linjen Peking-Guangzhou för höghastighetståg som började konstrueras för 12 år sedan och som består av flera sektioner. En av dessa sektioner är mellan Guangzhou-Wuhan som togs i drift under 2009, medan Wuhan-Zhengzhou avsnittet togs i bruk i oktober.

Efter färdigställandet av alla linjer mellan Beijing och Guangzhou kommer restiden att vara reducerad till åtta timmar.

Det förväntas, att förutom tåg mellan Peking, Wuhan, Guangzhou och Shenzhen, kommer höghastighetstågen mellan Peking-Guangzjou-Shenzhen också ha direkt förbindelse med andra, anslutande, höghastighetslinjer. Den direkta Xi'an-Zhengzhou-Wuhan-Guangzhou-Shenzhen-servicen startade samtidigt med att man öppnade Zhengzhou-Wuhan-linjen hösten 2012