Ryssland bygger ut sina järnvägar till 2020

Foto: sxc.hu

Enligt statliga planer kommer detta göra det möjligt att öka godstrafiken med 305 transportkilometer per dag, och för transiteringen av containertrafiken med 950 transportkilometer per dag. Några nya höghastighetsjärnvägar ingår inte i planerna.

Lyckas man att genomföra programmet ökar möjligheterna till persontransporter 51 procent under 2020, jämfört med dagens siffror.

Planerna innebär att 2020 kommer persontransporter att stå för 10 400 personkilometer per år och kommer att nå 15 600 personkilometer år 2030, vilket är jämförbart med rörligheten i utvecklade länder.

Dessutom är det tänkt att minska antalet olyckor i transporter med 31 procent jämfört med 2011. Projektet har utarbetats mot bakgrund av bestämmelserna i den långsiktiga socioekonomiska utvecklingen i Ryssland fram till 2020.