Berlin får nya S-Bahn-tåg 2017

Transportminister Michael Müller gjorde nyligen känt att de första nya S-Bahn-tågen i Berlin kommer att sättas i trafik i slutet av 2017. Vid slutet av 2020 kommer den nya operatören att ha ersatt hela vagnflottan, meddelade Mueller i Berlins senat. Till dess måste äldre S-Bahn-modeller fortsätta att användas i driften.

Den som vinner budgivningen på driften av trafiken nästa sommar måste också leverera dessa nya tåg. Miljöpartiet hade anklagat Berlins senat att beslutet kommit för sent, så att tågen inte hinner produceras i tid.

Ett förslag om en statligt ägd vagnpark har avslagits eftersom det måste finnas en nära samverkan mellan inköp och underhåll för den som tar över driften.