ITS i Europa förväntas uppgå till 1,5 miljarder Euro 2016

Enligt en ny rapport från analysföretaget Berg Insight, var marknadsvärdet för intelligenta transportsystem, ITS, i offentliga transporter i Europa  0,76 miljarder Euro 2011. Med en årlig tillväxt på 15 procent, förväntas värdet nå 1,5 miljarder 2016.

Berg Insight anser att den europeiska marknaden för ITS är i en tillväxtfas som kommer att pågå i flera år framöver. Det fluktuerande ekonomiska klimatet har i de flesta länder haft liten effekt på marknaden då de offentliga investeringar som ligger till grund för en stor del av ITS-initiativen har varit stabil även under perioder av ekonomisk osäkerhet.

Bolagen INIT, Trapeze Group och IVU har dykt upp som ledande i Europa, med breda produktportföljer och ett stort antal installerade system i många länder. Det finns också lokala aktörer med betydande marknadsandelar på regionala marknader i Europa, bland annat Ineo Systrans och Vix. En annan grupp av leverantörer är fokuserade på specifika delar av marknaden till exempel specialiserad hårdvara eller programvara.

– Kollektivtrafiken i Europa gynnas av flera samtidiga utvecklingsprojekt. En av dem är UITP:s fördubbling av kollektivtrafiken i det så kallade EBSF EU-projektet. Det finns allt högre förväntningar på kollektivtrafiken bland resenärer, säger Rickard Andersson, telekomanalytiker, på Berg Insight.

– Allt mer sofistikerade lösningar för trafikledning och information till passagerarna finns tillgängliga som - om de genomförs på rätt sätt - så småningom kan göra kollektivtrafiken till ett alternativ till  privata transportsätt i form av restider och flexibilitet.

Rickard Andersson tillägger att en anmärkningsvärd utveckling är den ökande integrationen av smartphone-baserade lösningar i kollektivtrafiken, som används för olika reseapplikationer såväl som affärsmässig information till operatörerna och nu även som prisvärda lösningar som möjliggör passageraruppgifter i realtid.

– Resenärer förväntar sig alltmer realtidsinformation, även från mindre operatörer med låg benägenhet att investera i ny it-teknik, menar Andersson.